• Bursary
  • bendahari@um.edu.my
  • +603-7967 3205
logo
logo

 

NAME POSITION E-MAIL TEL NO
HANADIAH BINTI SUPA'AT DIRECTOR hanadiahs@um.edu.my +603-7967 3466
BUDIANUR HAJAR SYAFIQAH BINTI ABDULLAH ADMINISTRATIVE ASSISTANT (FINANCE)* fiqa@um.edu.my +603-7967 3466
AINA BINTI JAMALUDIN SENIOR ASSISTANT BURSAR aina@um.edu.my +603-7967 3271
NURHAZWANI BINTI ABDUL RAHMAN ASSISTANT BURSAR hazwanirahman@um.edu.my +603-7967 7927
SITI NAFISAH BINTI ABDUL HALIM ASSISTANT ACCOUNTANT nafisah@um.edu.my +603-7967 3317
NOOR ZARANI BINTI ALIAS SENIOR ADMINISTRATIVE ASSISTANT (FINANCE) nonie@um.edu.my +603-7967 7043
NURMASTURA BINTI RAMLI ADMINISTRATIVE ASSISTANT (FINANCE) nurmastura@um.edu.my +603-7967 3317
MUHAMMAD FADZLI BIN ABDULLAH SAFIAN ADMINISTRATIVE ASSISTANT (FINANCE) muhammadfadzli@um.edu.my +603-7967 7754
RAMLAH BINTI ABDUL KARIM ADMINISTRATIVE ASSISTANT ramlah_77@um.edu.my +603-7967 7043
MUHAMMAD NORAZMI BIN HARIF ADMINISTRATIVE ASSISTANT (FINANCE) azmiharif@um.edu.my +603-7967 7754
NUR SYAHIRAH BINTI MOHAMAD POZI ADMINISTRATIVE ASSISTANT (FINANCE) syahirahpozi@um.edu.my +603-7967 7754
NORFARIZA BINTI RUSLI ADMINISTRATIVE ASSISTANT (FINANCE) norfarizar@um.edu.my +603-7967 3263
MUHAMAD NUR FAHMI BIN ZULKIFLI ADMINISTRATIVE ASSISTANT (FINANCE) fahmie@um.edu.my +603-7967 3263
AHMAD AZFAR BIN ZULKAFLI ADMINISTRATIVE ASSISTANT (FINANCE) azfarr@um.edu.my +603-7967 3271
* Personal Assistant(PA)

Last Update: 01/07/2024