• Bursary
  • bendahari@um.edu.my
  • +603-7967 3205
logo
logo

 

NAME POSITION E-MAIL TEL NO
ASMILA HARNETE BINTI MOHAMAD DEPUTY BURSAR asmila@um.edu.my +603-7967 7731
NORSHAHIDAYU BINTI ALI SENIOR ASSISTANT BURSAR shahidayu@um.edu.my +603-7967 3270
IZATUL IZLIN BINTI IDRIS ASSISTANT BURSAR izatulizlin@um.edu.my +603-7967 6588
AZAM BIN ARIFFIN MARKETING OFFICER azam_arifin@um.edu.my +603-7967 3398
NOOR AIN BINTI UMAR ADMINISTRATIVE ASSISTANT noorainumar1812@um.edu.my +603-7967 3491
FATIN NUR SYUHADA BINTI PARIZA ADMINISTRATIVE ASSISTANT (FINANCE) fatinsyuhada@um.edu.my +603-7967 3398
MOHD NORAZRI BIN HARON OPERATIONAL ASSISTANT norazri5331@um.edu.my N/A
SAIFULRULLAH BIN ABDUL RAHIM OPERATIONAL ASSISTANT saiful_46@um.edu.my N/A
MUHAMAD HAJARUDIN BIN MUHAMAD NOH OPERATIONAL ASSISTANT din1747@um.edu.my N/A
AHMAD SAIFUL BIN ABDUL RANI OPERATIONAL ASSISTANT angah@um.edu.my N/A
KHAIRUL ANUAR BIN MOHAMAD TANI OPERATIONAL ASSISTANT rooney@um.edu.my N/A
* Personal Assistant(PA)

Last Update: 20/03/2024